Verpleegkundige praktijk

De Heldere Maan

Paramedisch Specialist Autoimmuun en Chronische ziekten

Gefeliciteerd, u heeft actie ondernomen voor uw gezondheid en De Heldere Maan. Via deze weg wil ik u informeren over wederzijdse rechten, plichten, afspraken en verwachtingen.

 

Begripsbepaling:

De cliënt; dat bent u, zorgvrager met een onvervulde behoefte in uw welzijn

Dhm; dat ben ik, Katinka Hagenaar, verpleegkundige, paramedisch natuurgeneeskundig therapeut, met een roeping om iets te betekenen in het welzijn van anderen.

Wetten; WGBO, wet BIG, Kwaliteitswet zorg, Beroepscode V&V, Wet AVG, gedragscode BATC

Overeenkomst: de afspraken omtrent behandelingen, d.w.z. ; uw zorgvraag, behandeladviezen en uitvoering, dossier, in de algemene voorwaarden gestelde zaken.

 

Rechten en plichten

  • Door middel van het gebruikmaken van behandeling(en) gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
  • De cliënt is eerlijk een volledig in geschiedenis, diagnosen en medicatie. Zonder de juiste informatie kan ik niet de juiste behandeling geven, het zou zelfs risico’s kunnen meebrengen.

 

Aansprakelijkheid

De cliënt blijft de regisseur van zijn/haar leven, ook als het om zorg gaat. Bij Dhm is de cliënt verantwoordelijk voor het eigen welzijn. Dhm deelt kennis, behandelt met kunde en geeft begeleiding met als doel om vanuit een sterke basis keuzes te kunnen maken.

Dhm geeft geen behandelingen die schadelijk zijn. Als uw zorgvraag buiten de competenties valt, wordt u in overleg doorverwezen.

 

Garantie / slaat de behandeling aan?

Als zorgverlener heeft Dhm veel kennis, zowel van reguliere als van natuurgeneeswijzen. Alle geneeskundige stromingen kunnen heilzaam zijn afhankelijk van 2 factoren:

  • De stijl moet passen bij de cliënt
  • De cliënt volgt de adviezen op, in vakjargon: is therapietrouw

De oplossing voor uw welzijn vergt tijd, aandacht en toewijding. Garantie dat u na 3 weken verlost bent van alle klachten, nee.

Garantie dat iets in uw lijf gebeurt, ja. Uw lijf gaat aangeven hoe diep de oorzaak van de primaire klacht is en wat de keuzes worden om dit aan te pakken. Graag hiervoor uw begrip. We werken tenslotte samen aan uw welzijn

 

Dossiervorming

De genoemde wetten stellen mij verplicht om een dossier bij te houden. Dit moet o.a. voldoen aan een bepaalde structuur. Hierin staan voor u geen geheimen. Dhm bouwt een cliëntgebonden dossier op volgens de wettelijke verplichtingen

  • De cliënt mag dit altijd inzien en aanvullen
  • De cliënt mag aangeven of delen met andere zorgverleners gewenst is
  • Dhm heeft een geheimhoudingsplicht, privacy is gewaarborgd, zowel mondeling, als schriftelijk als digitaal.
  • Uw NAW-gegevens zijn alleen nodig voor declaratie bij de zorgverzekering

 Pactice Based Onderzoek

De dossiervorming heeft een ingebouwde digitale tool waarmee landelijk statistieken verzameld worden en waarbij dhm individuele statistieken kan tonen wat betreft de voortgang van het persoonlijke behandelplan. 

Afspraken

Als u een overeenkomst aangaat met Dhm kiest u ervoor om actief met uw gezondheid aan de slag te gaan. Ik verwacht van u dat u de afspraken belangrijk vindt. Dat houdt in dat u tijd maakt in uw agenda, zowel voor reistijd, de afspraken en evt. huiswerk.

Qua bedrijfsvoering kan ik niet bestaan zonder klanten die daadwerkelijk komen. Mochten de behandelingen niet bij uw manier van leven passen, dan kunnen we na overleg vriendschappelijk uit elkaar gaan.

  • De cliënt en Dhm stellen elkaar op de hoogte als een afspraak niet door kan gaan.
  • Bij korter dan 24 uur van te voren afzeggen wordt de behandeling wel in rekening gebracht.

Als de cliënt 3x afzegt of verstek laat gaan volgt een voorstel voor ontbinding. Dit wordt mede gecommuniceerd naar betrokken zorgverleners.

 

Betaling

Is jouw behandeling op in de verpleegkundige praktijk, dan betaalt u direct na de behandeling, contant en per bank app. Hebben we een behandeling op afstand, dan ontvang je 15 minuten voor de afspraak een betaalverzoek. Is het bedrag overgemaakt dan bel ik je op de afgesproken tijd.

De factuur kan u zelf declareren bij uw zorgverzekering. Het restitutiebedrag is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw pakket. 

Bij het achterwege blijven van betaling wordt de overeenkomst ontbonden.

 

Tarieven

De tarieven die door Dhm gerekend worden hangen in de praktijkruimte en staan op de website.

Bij behandeling op afstand kunnen de magneten, of andere ondersteuning tegen een onkostenvergoeding worden gekocht. De verzendkosten zijn voor rekening van de cliënt.

 

Klachten

Een klant die een klacht heeft, die wil wat. Dhm leert graag, ook van klachten. Ik ga daarover graag met u in gesprek. Ook ben ik aangesloten bij beroepsvereniging BATC, waar een klacht en tuchtrechtcommissie aan gekoppeld is. Via de website kan u contact met hun opnemen.

www.batc.nl

 

Mocht zich een kwestie voordoen waar we samen niet uit komen,  dan heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De schadedekking zal niet hoger zijn dan de dekkingsgraad van mijn verzekering.

Vragen stellen kan altijd.

 De algemene voorwaarden doorstaan niet de tand des tijds. De strekking blijft hetzelfde in opvolgende versies. Na een initieel akkoord gaan zijn toekomstige versies ook akkoord.